Zwrot za niezrealizowaną wycieczkę w związku z COVID 19

 

 

 

Zwrot zapłaty za niezrealizowaną wycieczkę, imprezę turystyczną w związku z pandemią koronawirusa, lub innymi nadzwyczajnymi okolicznościami za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

 

Zgodnie z art. 47 § 5 pkt. 2 i art. 47 § 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Wówczas Organizator ma obowiązek dokonać zwrotu poniesionych opłat i wpłat, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Co ważne przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak Organizator turystyki powiadomił konsumenta o rozwiązaniu umowy. Oznacza to, że jeśli do imprezy turystycznej nie doszło w związku z pandemią koronawirusa, a nie innymi nadzwyczajnymi okolicznościami za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi czas na zwrot kosztów wydłuża się o kolejne 180 dni.

Uwaga: Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

adw. Ewa Szpak

 

29 lipca 2020

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019