Prawo karne

 

obrona, lub reprezentacja interesów pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, w tym również podczas postępowania przygotowawczego

Prawo cywilne

 

sprawy o zapłatę, o zasiedzenie, sprawy wieczysto-księgowe, o służebność drogi koniecznej, sprawy spadkowe, zachowek, dział spadku,  odszkodowania, ochrona praw autorskich, ochrona dóbr osobistych (znieważenia, pomówienia)

Prawo rodzinne

 

rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, rozdzielności majątkowe, podział majątku dorobkowego, ubezwłasnowolnienie, przymusowe umieszczenie w placówkach leczniczych

Prawo pracy

 

odwołania do sądu, pozwy o zapłatę wynagrodzenia, mobbing

Prawo administarcyjne

 

skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, rozgraniczenia, podział nieruchomości, reprezentacja przed organami i Sądami Administracyjnymi

Prawo gospodarcze

 

sporządzanie umów, windykacja należności, obsługa prawna przedsiębiorców, reprezentacja procesowa podmiotów gospodarczych

Prawo międzynarodowe

 

ekstradycja, uprowadzenie dziecka, dochodzenie roszczeń transgranicznych, rozwody międzynarodowe, alimenty, opieka nad dzieckiem, świadczenia dla osób pracujących za granicą.

Inne

 

nietypowe

Usługi

Kancelaria świadczy kompleksową oraz profesjonalną obsługę prawną zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pomoc prawna jest udzielana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, gwarantując poufność oraz rzetelne podejście do każdej z prowadzonych spraw. Kancelaria świadczy pomoc na terenie całej polski, a w szczególności w województwie małopolskim i śląskim. Adwokat Ewa Szpak ma uprawnienia do reprezentowania stron przed każdym Sądem w Polsce.

Kancelaria zapewnia usługi w zakresie m.in.:

 

  • Reprezentacji przed sądami, organami administracji oraz prokuraturami,
  • Przygotowaniu pism procesowych, sporządzaniu opinii prawnych oraz projektów umów,
  • Udzielaniu porad prawnych,
  • Udział w negocjacjach, polubownym załatwieniu sporów.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

Obsługa prawna osób prywatnych i firm

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019