Od roku 2011 adwokat Ewa Szpak prowadziła doradztwo prawne dla Polonii Włoskiej w Rzymie. W roku 2012 objęła funkcję opiekuna Kliniki Prawa w Rzymie w tym czasie podjęła współpracę z włoską Kancelarią prowadzoną przez adwokata PierLuigi Tiburzi. Podczas działalności we Włoszech Mec. Ewa Szpak prowadziła w Auli Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie  konferencje tematyczne dotyczące najpowszechniejszej problematyki prawnej z zakresu prawa transgranicznego, a dotyczącej w szczególności alimentów gdzie małżonkowie, bądź rodzice dziecka byli różnych narodowości, postępowań mandatowych, sprawach karnych głównie dotyczących ekstradycji obywatela polskiego i wiele innych.


Po powrocie do Polski w roku 2014 adw. Ewa Szpak pracowała przez 3 lata w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Górskiego w Nowym Targu. W międzyczasie udzielała się społecznie m.in. biorąc udział w „Tygodniach Konstytucyjnych” organizowanych przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Mec. Ewa Szpak w zakresie tej inicjatywy przeprowadzała wykłady o prawach podmiotowych wynikających wprost z Konstytucji RP w pobliskich szkołach średnich m.in. w Liceum Ogólnokształcących w Jordanowie, Suchej Beskidzkiej i Myślenicach. Pani Mecenas Ewa Szpak nieprzerwanie bierze udział w szkoleniach, konferencjach naukowych tym samym jest zawsze na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie. 


Od sierpnia 2018 roku adwokat Ewa Szpak prowadzi własną kancelarię adwokacką w Jordanowie wykorzystując wcześniej nabyte doświadczenie zawodowe. 

Adwokat Ewa Szpak w roku 1989 rozpoczęła naukę w szkole podstawowej im. Karola Szymanowskiego w Osielcu, następnie uczęszczała do Pięcioletniego Liceum Agrobiznesu im. Błogosławionego Księdza Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. W latach 2004-2007 kontynuowała naukę studiując język włoski na Uniwersytecie Nauk w Rzymie „La Spienza” im. Dante Algieri, kończąc pozytywnie zdanym egzaminem państwowym i uzyskując uprawnienia do tłumaczeń zarówno z języka polskiego na włoski, jak i z włoskiego na polski. W latach 2009-2014 odbyła Studia Magisterskie na Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie - Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie i zakończyła naukę z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów wyższych Mec. Ewa Szpak zdała egzamin wstępny na aplikację Adwokacką, po czy odbyła trzyletnią aplikację adwokacką pod okiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, kończąc pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym, a tym samym uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

Wykształcenie

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie - Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie. W latach 2013 – 2014 sprawowała funkcję opiekuna Kliniki Prawa w Rzymie, w ramach której świadczyła darmową pomoc prawną Polakom mieszkającym we Włoszech. W roku 2013 podjęła współpracę z włoskim adwokatem avv PierLuigi Tiburzi. Mecenas Ewa Szpak systematycznie w latach 2013/2014 organizowała i prowadziła cykl otwartych  warsztatów prawnych z zakresu prawa rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz cywilnego (międzynarodowego i włoskiego) w Auli Alfonsiana w Rzymie. Mecenas Ewa Szpak odbyła trzyletnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Obecnie wpisana jest na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód i przynależy do Izby Adwokackiej w Bielsku Białej. Pani Mecenas udziela się społecznie prowadzi zajęcia z młodzieżą gimnazjalną i licealną w ramach „Tygodni Konstytucyjnych” pod patronatem Stowarzyszenia Zbigniewa Hołdy.

 

Jest autorką publikacji prasowych m.in.:

Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

Doświadczenie

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019