Zwrot internetowego zamówienia - Prawa Konsumenta.

 

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet.

 

Umowa zawierana na odległość czyli przez Internet, telefon, lub poza lokalem przedsiębiorstwa może być przez Konsumenta rozwiązana bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

Każdorazowo to po stronie Przedsiębiorcy stoi obowiązek pouczenia Konsumenta o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy. Jeżeli Przedsiębiorca zaniecha temu obowiązkowi, bieg okresu odstąpienia nie rozpoczyna się, co w praktyce oznacza, że Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 12 miesięcy.

 

14 dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się od momentu pouczenia, czyli zazwyczaj w momencie kiedy Konsument odbiera przesyłkę w której znajduje się pouczenie. Co ważne dla Konsumenta odstąpienie odmowy należy wysłać do Przedsiębiorcy w terminie 14 dni, ale liczy się data wysyłki, a nie data w której Przedsiębiorca odbierze list. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Przedsiębiorcy.

 

Warunkiem tutaj jest aby drugą stroną Umowy był Przedsiębiorca – co to oznacza?

Przykładowo gdy kupujemy ubranie na allegro prawo odstąpienia przysługuje nam gdy dokonujemy zakupu w sklepie Internetowym, a nie od prywatnej osoby.

 

Przykłady Umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy:

 

1. Zakupy w sklepach Internetowych,

2. Zakupy przez telefon np. ubrania z katalogów, części samochodowych,

3. Umowy zawierane telefonicznie takie jak umowa o usługi telekomunikacyjne, Umowa oświadczenie Usług telewizji cyfrowej, Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internetowej,

4. Umowy zawierany poza lokalem Przedsiębiorcy np. zakup termomiks -a, odkurzacza podczas pokazu w domu Klienta, pożyczki przez Internet czy telefon.

25 lutego 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019