Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską

 

Zadośćuczynienie za zdradę.

 

Problem zadośćuczynienia za zdradę małżeńską przewijał się już wielokrotnie. Jak do tej pory Sądy nie przyznają zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną niewiernością jednego z małżonków.

 

Mimo, iż nie ma wątpliwości dla Sądów, że zdrada może pociągać za sobą krzywdę drugiej osoby, to jednak nie dopatrują się podstaw prawnych ku temu, ażeby stronie skrzywdzonej należała się z tego tytułu jakakolwiek rekompensata.

 

Teoretyczną podstawą takiego roszczenia mogłaby być ochrona dóbr osobistych w postaci czci i dobrego imienia. Za naruszenie dóbr osobistych co do zasady należy się zadośćuczynienie. Jednak w przypadku zdrady Sądy uznają, że sprawca czyli niewierny małżonek nie działa w celu naruszeniu dóbr osobistych drugiej połowy, a jedynie korzysta z konstytucyjnych wolności i dlatego też zadośćuczynienie się nie należy.

 

Innymi słowy skoro działanie niewiernego małżonka nie jest bezpośrednio skierowane przeciwko drugiemu małżonków to zadośćuczynienie to nie ma podstaw prawnych do żądania z tego tytułu rekompensaty pieniężnej.

 

 

11 maja 2020

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019