spadki - dokumenty jakie należy przygotować w sprawach spadkowych

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku;

 

Stwierdzenie nabycia spadku:

  1. Akt zgonu spadkodawcy:

  2. Testament – jeśli istnieje,

  3. Akty skrócone urodzenia spadkobierców, którzy nie zmienili nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa,

  4. Akty skrócone urodzenia spadkobierców którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,

 

Wniosek należy złożyć do sądu wraz z odpisami w liczbie równej ilości uczestników/spadkobierców ustawowych,

 

Dział spadku:

Dokumenty potwierdzające prawo własności, lub posiadania są to m.in.:

  1. Księgi wieczyste,

  2. Akty własności ziemi,

  3. Wypisy z rejestrów gruntów,

  4. Wykaz środków na rachunkach spadkodawcy,

  5. Dowody rejestracyjne pojazdów należących do spadkodawcy,

  6. inne jeśli istnieją.

 

Jeśli spadkodawca pozostawił zadłużenie należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą tę okoliczność,

 

W postępowaniu o dział spadku możliwe jest rozliczenie nakładów czynionych przez poszczególnych spadkobierców na spadek, a w tym celu należy przedłożyć dowody na poparcie tychże okoliczności.

 

W postępowaniu o dział spadku możliwy jest również podział majątku dorobkowego spadkobiercy i jego małżonka.

 

Uwaga!

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

 

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

25 lutego 2022

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019