Rozwód - dokumenty do sądu.

Rozwód –  wykaz dokumenty jakie należy złożyć do sądu wraz z pozwem:

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że pozew rozwodowy zawsze składamy z odpisem pozwu i wszystkich załączników.

Dokumenty i dowody składane do pozwu uzależnione są od żądania pozwu.

 

Przykładowo:

  1. Pozew bez orzekania o winie - małżeństwo bez małoletnich dzieci:

Tutaj w zasadzie wystarczającym jest złożenie do sądu wraz z pozwem dowodu uiszczenia opłaty sądowej, odpisu skróconego aktu małżeństwa stron.

 

  1. Pozew z orzeczeniem o winie  - małżeństwo bez małoletnich dzieci:

Prócz dokumentów wymienionych w pkt 1 należy przedłożyć dowody winy współmałżonka, mogą to być, zdjęcia, nagrania, wyroki skazujące sądów karnych, wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, itd. Gdy w sprawie rozwodowej jedna strona dochodzi alimentów od byłego małżonka wówczas koniecznym jest udokumentowanie sytuacji majątkowej stron,

 

  1. Pozew bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie - małżeństwo z małoletnimi dziećmi:

Prócz dokumentów wymienionych w pkt 1, lub 2 należy przedłożyć, skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, oraz wszelkie dowody na okoliczność sytuacji dzieci, m.in. dowody w oparciu o które sąd będzie mógł rozstrzygać o pieczy, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania, oraz ustalić koszt utrzymania małoletnich.

 

Uwaga!

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

31 sierpnia 2021

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019