Podatek od darowizny na rzecz osób najbliższych - warunki zwolnienia.

 

Podatek od darowizny na rzecz osób najbliższych - warunki zwolnienia.

 

Jeśli darowizna nie przekracza kwoty 9.637,00 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274,00 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, nie podlega opodatkowaniu. Dotyczy to darowizn na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Nie trzeba jej też zgłaszać w Urzędzie Skarbowym.

Darowizna na rzecz osób najbliższych, która przewyższa kwotę 9637,00 zł nie podlega opodatkowaniu gdy obdarowany:

  1. zgłosi darowiznę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej dokonania,

 

  1. udokumentuje jej otrzymanie dowodem przekazania na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym,

 

Reasumując:

Nie ma konieczności zgłaszać darowizny jeżeli w okresie 5 lat darowizna nie przekroczyła 9637,00 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274,00 zł.

Celem skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny na rzecz osób najbliższych /gdy darowizna przewyższa w/w kwoty/ darowizną należy przekazać na rachunek bankowy obdarowanego, lub przekazem pocztowym i w terminie 6 miesięcy zgłosić ją do właściwego Urzędu Skarbowego.

Brak zgłoszenia, lub przekazanie darowizny w formie gotówkowej skutkować będzie naliczeniem podatku.

 

Uwaga:

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

 

adwokat Ewa Szpak

04 września 2020

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019