Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - co grozi nietrzeźwemu kierowcy.

 

W Polsce panuje niczym nie uzasadnione przekonanie, że Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu kiedy jego stężenie we krwi przekracza 0,5 promila. Nieprawda, różnica jest tylko taka, że osoba u której stwierdzono zawartość alkoholu w przedziale od 0,2 do 0,5 promila sądzona jest za wykroczenie i może zostać skazana na karę aresztu, lub karę grzywny do 5.000,00 zł.

 

Natomiast ten kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu będąc pod wpływem alkoholu gdy jego zawartość we krwi przekracza 0,5 promila popełnia przestępstwo za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do 2 lat.

 

To nie wszystko, Sąd skazując osobę czy to za wykroczenie, czy to za przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za wykroczenie, czyli do 0,5 promila od 6 miesięcy do 3 lat, natomiast za przestępstwo, czyli powyżej 0,5 promila nie mniej niż na okres 3 lat.

 

Uwaga! jeżeli Sąd skazuje ponownie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

 

Prócz zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby, która prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł, a w razie następnego skazania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie mniej niż 10.000,00 zł.

Adwokat Ewa Szpak

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

Tel: 793-039-171

 

20 lutego 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019