Kara za zniewagę w Internecie

Odpowiedzialność karna za zniewagę w Internecie.

 

Przedmiotem dzisiejszego wpisu będzie wyjaśnienie czytelnikom jakie są sankcje karne za publikowanie w Internecie treści znieważających inne osoby.

 

Na wstępie zauważyć należy, że obecnie Internet uważany jest nie tylko za miejsce publiczne, ale i co ważne w świetle najnowszego orzecznictwa jest to środek masowego komunikowania.

 

Na czym polega przestępstwo zniewagi?

 

Znieważyć oznacza wypowiedzieć, bądź napisać pod adresem innej osoby treść, która to jest nacechowana negatywnym zabarwienie, a która sprawia, że dana osoba czuje się nią dotknięta, skrzywdzona. Treść musi być obiektywnie odbierana jako krzywdząca, nie wystarczy zatem aby konkretna osoba poczuła się urażona słowami wypowiadanymi przez sprawcę, należy ustalić, że każda inna osoba w społeczeństwie pokrzywdzonego mogłaby poczuć się dotknięta takimi słowami.

Najczęstszą formą zniewag jest wypowiadanie pod adresem innej osoby wulgaryzmów, lecz aby wypełnić znamiona przestępstwa zniewagi niekoniecznie trzeba wypowiadać treści wulgarne, wystarczy wypowiedź ośmieszająca, poniżająca, pogardliwa, ubliżająca, co więcej niekiedy wystarczy sam gest jak np. pokazywanie komuś języka, środkowego palca, długiego nosa, nieprzyzwoitych części ciała.

Zniewaga w polskim prawie karnym ścigana jest z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że co do zasady pokrzywdzony sam, lub przez pełnomocnika musi wnieść akt oskarżenia do sądu.

 

Kary za zniewagę:

 

W typie podstawowym – czyli niepublicznie, lub publicznie/np. w gronie znajomych/ ale pod nieobecność znieważanego, za zniewagę grozi kara grzywny, lub kara ograniczenia wolności.

Natomiast jeżeli zniewaga dokonywana jest za pomocą środków masowego komunikowania, do których zalicza się też Internet, zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności, i karą pozbawienia wolności do roku.

 

Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Zniewagi nie należy mylić z przestępstwem zniesławienia, ale o tym w następnym wpisie.

 

Uwaga:

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka ul.

Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

 

19 lutego 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019