Jak odzyskać prawo jazdy po upływie połowy okresu Sądowego zakazu?

Proces odzyskania uprawnień do kierowania pojazdem po upływie połowy okresu na jaki Sąd wydał zakaz prowadzenia pojazdów.

 

  1. Osoba wobec której Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów składa do Sądu, który orzekł w/w zakaz Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, / co do zasady wolne od opłaty jednakże niektóre sądu stosują analogię do wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie i zasądzają koszty sądowe w wysokości 45,00 zł.
  2. Sąd wyznacza termin rozprawy, zwróci się do Krajowego Rejestru Karnego o aktualną kartę skazanego/skazanej, oraz zaleci wywiad środowiskowy kuratorowi, wszystko po to aby upewnić się czy po orzeczeniu zakazu skazana osoba przestrzegał porządku prawnego.
  3. Sąd wydaje Postanowienie, jeśli przychyla się do wniosku wówczas:
  4. Po uprawomocnieniu się Postanowienia Sąd ma obowiązek przesłać jego odpis do wydziału komunikacji
  5. Zainteresowany/a udaje się do wydziału komunikacji po skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy, Starosta obligatoryjnie kieruje Pana/Panią na badania lekarskie
  6. Następnie należy udać się z tym skierowaniem do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego celem zapisania się na kontrolny egzamin,
  7. Po zdanym egzaminie udaje się Pan/Pani do Starostwa celem odbioru dokumentu z adnotacją znak 69 /co oznacza, że może Pan/Pani poruszać się pojazdami z blokadą alkoholową/
  8. Po upływie terminu na jaki określono zakaz udaje się Pan/Pani do Starostwa celem wymiany dokumenu na wolny od adnotacji znak 69. – bez dodatkowego egzaminu, badań itd.

adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

 

18 lutego 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019