Czyje jabłko?

 

Do kogo należą owoce opadające z drzewa sąsiada?

 

Ustawodawca w przepisach wprost określa kto jest właścicielem takiego owocu. Co więcej przepis regulujący tę sytuację jest odstępstwem od ogólnej zasady, otóż przepis art. 148 kodeksu cywilnego mówi nam, że owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Norma ta nie ma zastosowania, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

 

Powyższe oznacza, że owoc rosnący na drzewie sąsiada staje się własnością właściciela działki na które spadł. Ale uwaga, owoc musi sam spaść z drzewa, zatem jeżeli właściciel nieruchomości sąsiadującej sam doprowadza do opadnięcia owoców z drzewa sąsiada, tak że spadają na jego działkę, nie staje się wówczas ich właścicielem, co więcej popełnia przestępstwo, bądź wykroczenie, a to w zależności od wartości szkody.

Jednak zasada ta nie ma zastosowania, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny tj. stanowiącej własność podmiotu mienia publicznego, czyli mienie państwowe, samorządowe, lub należących do podmiotów wykonujących cele publiczne.

 

Przykład:

Właściciel drzewa, którego owoce opadają np. na działkę przeznaczoną pod Park nigdy nie przestaje być właścicielem owoców które opadają na teren tegoż Parku. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że w tej sytuacji owoce opadłe z drzew sąsiadujących z Parkiem nie należą do wszystkich, pozostają natomiast własnością właściciela drzewa.

 

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

 

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel. 739-039-171

 

 

 

 

 

 

 

06 marca 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019